Različica Sisplet CMS 6.2

Različica CMS 6.2 je inštalirana na FDVinfo.net......... in Sisplet.org........., kjer se nadalje testirajo podpore vsem funkcionalnostim. Pri tem sta obe strani zaenkrat ohranili še staro "plain" obliko. Obiskovalci zato v sami formi ne vidijo večje razlike, čeprav se je proces skinjenja povsem zamenjal in gre v ozadju za prenovljeno stran.

V marcu bodo z različico 6.3, ki  poleg spremembe v skinjenju, vključuje še vrsto drugih izboljšav - predvsem pri bazah, registraciji, obveščanju (alert), poenostavitvah AJAX in editorju - posodobljene tudi ostale strani.

V teku pa je tudi izdelava večjega števila različnih "skinov" oziroma oblik spletnega mesta, ki se bodo začele ravno tako pojavljati v marcu 2006. Spremembe bodo s tem končno vidne tudi navzven v monožičnih oblikovnih različicah; doslej je bil namreč izdelana ena sama profesionalna oblika (WebSM...).

Članek je prebralo 80302 obiskovalcev