Podpora pilotnem razvoju Ajax tehnologije v Sisplet CMS na razpisu

Mnistrstvo za znanost in visoko šolstvo je v okviru sofinanciranja projektov razvoja, lokalizacije in razširjanja programske opreme temelječe na odprti kodi, podprlo tudi razvoj oziroma nadgradnjo AJAX tehnologije, ki je pilotno aplicirana na Sisplet CMS.

Podrobnosti...

Članek je prebralo 26761 obiskovalcev