Predstavitev Sisplet CMS v sredo 13.10. ob 14h

Zadnja inačica Sisplet CMS pomen bistven preskok v razvoju. Omogoča namreč poljubno oblikovanje. Namesto dosedanjih spletnih mestsa, ki so bila vse precej enaka, je mogoče oblikovati poljubno spletno mesto.

Ostale novosti so še:

  • implementacija hierarhičnih baz (npr. bolonjska reforma: izbirni predmet - obvezni predmet)
  • podpora on-line reviji
  • integracija profila foruma v siceršnjim profilom
  • obveščanje na osnovi skritih emailov.

Predstavitev Sisplet  CMS Verzije 04.10.13 bo v sredo 13.10. 2004, 14h-15h, računalniška učilnica I v starem delu FDV.

 

 

Članek je prebralo 72829 obiskovalcev