Spletno mesto

Spletno mesto je prevod angleškega izraza WebSite in označuje zaokroženo množico med seboj povezanih spletnih strani.

Spletno mesto ima svoj URL naslov, ki je kratek, enostaven in prepoznaven, pogosto pa ima tudi svojo domeno (npr. sisplet.org, ris.org, fdvinfo.net).

Včasih prevajamo WebSite tudi kot 'spletna predstavitev', vsekakor pa so razmejitve med angleškimi pojmi kot so domain, home page, web page, page, website, web site proprety, zapleteni, kar še posebej velja za ustrezne slovenske prevode.

V primeru Sisplet ima lahko spletno mesto svojo lastno domeno ali pa tudi ne:

  1. V primeru lastne domene sta dve možnosti, ki sta v tehničnem smislu povsem enakovredni:
  2. Spletno mesto je lahko umeščeno v obstoječe domene (http://sisplet.org/sid).

Zgornje oblike spletnih mest so v smislu podpore Sisplet CMS povsem enakovredne, z izjemo pri emailih in opciji M2W. V primeru lastne domene (1) ima namreč spletno mesto tudi možnost lastnih email naslovov (npr. info@stat.fdvinfo.net) in s tem tudi možnost lastnih M2W rubrik.