Kratica

CMS je kratica za Content Management System, kar prevajamo kot orodja ali sistemi za urejanje oziroma upravljanje spletnih vsebin.

Na splošno velja, da je pojem CMS razmeroma ohlapen in slabo definiran.