Akademsko okolje

Sisplet CMS je v osnovi namenjen administrativni, informacijski in komunikacijski podpori akademskemu okolju. Njegova uporaba obsega naslednja področja:

  • pedagoško delo (predmeti, gradiva, razprave, ocenjevanje...),
  • administrativna podpora raziskovalnemu delu (pisanje večavtorskih gradiv, izmenjava materialov, razprave...),
  • hitra on-line podpora ad-hoc aktivnostim (projekti, workshopi in konference, on-line skupnosti...),
  • podpora akedemskemu projektnemu delu (EU projekti, časovnice...),
  • podpora diseminaciji raziskovalnih aktivnosti (arhivi, on-line oddslot publikacije, sistemi avtomatskega obveščanja...),
  • izdelava kompleksnih spletnih mest v akademskem okolju.