Odprtost in prijaznost

Sisplet CMS v kar največji meri upošteva:

  • permanentno vključevanje novih funkcionalnosti,
  • prijaznost do načrtovalcev, programerjev, administratorjev, urednikov in oblikovalcev ("back-end"),
  • uporabniško prijaznost do obiskovalcev in uporabnikov  ("front-end"),
  • optimalno izrabo potencialov interneta,
  • koncept odprte kode.