Baze

V administrativnem meniju je mogoče definirati poljubne baze (npr. bibliografije, oseb, študijskih programov...). Baze so v bistvu zgolj posplošene rubrike in so primerne, kadar:

 •  imamo veliko število enot,
 • uporabniki bazo pregledujejo po različnih kriterijih,
 • administratorji želijo z bazo manipulirati, analizirati, sortirati, obveščati ipd (npr. prijavljeni na konferenco, vpisani študenti).

Preprost primer:

 • Baza knjig, kjer avtor, naslov, leto izida predstavljajo spremenljivke, po katerih bi lahko razvrščali. 

Vzpostavljanje baze ima štiri korake:

1. Generiranje spremenljivk:

 • Vsaka baza ima nekatere vnaprej določene spremenljvke kot npr. naslov, opis ipd. (ki jih lahko vključimo ali pa ne) ter dodatne spremenljivke.
 • Če želimo, da je baza povezana z navigacijo (kar omogoča filtriranje), moramo to najprej označiti v ustreznih navigacijah. Kreiranje take baze se zato praviloma začne v navigaciji (in ne v opciji baze), kjer izbrane vrstice razglasimo za spremenljivke v bazi z oznako v peti koloni (modra puščica) označeni z ikono "B" (peta z leve).
 • Priporočljivo je, da je drugi nivo navigacije ime baze (npr. Test baza), tretji nivo ime spremenljivke (npr. spremenljivka 1, rdeče puščice), četrti nivo pa vrednost (npr. Kategorija 1, modre puščice).
 • Navigacija za potrebe baze (označena z 'B') je lahko nevidna (služi le za bazo), lahko pa nastopa kot dejanska navigacija, ki se nato nadalje filtrira po kategorijah podnavigacij. Ko bo uporabnik v navigaciji izbral kategorijo (npr. 2003), se mu bodo izpisale ravno vse enote (npr. knjige), ki imajo označeno to kategorijo. Če tej navigaciji dodamo še ikono 'N', se bodo v tej navigaciji lahko filtrirale tudi novice iz rubrik.

2. Generiranje baze:

 • Ko smo nekatere navigacije definirali kot potencialne spremenljivke, se lotimo samega generiranja baze. Bazo seveda lahko generiramo tudi brez koraka (1), vendar v tem primeru ne bo vključevala dodatnih spremenljivk, ki so povezane z navigacijo.
 • V opciji "Baze" (leva stran v SispletAdmin meniju, zelena puščica) kreiramo bazo tako, da vanjo vključujemo spremenljivke, ki nas zanimajo.
 • Prikaže se urejevalnik baz, kjer izberemo generiranje nove baze ali urejanje stare.
 • V zgornjem spisku potencialnih spremenljivk se vedno prikaže fiksna ponudba spremenjivk:
  • Spremenljivkam lahko dajemo poljubna imena (v skrajni desni koloni); imena v levi koloni pa so delovna, pač glede na prevladujoči tip baz (bibliografski).
  • Spremenljvke so lahko različnih tipov, ki so vidni v testnem zapisu, v SispletAdmin pa so označeni z modrimi puščicami
   •  Znakovni + Select: vrednosti izbiramo iz rolete (zaenkrat so trije tipi rolet "Avtorji", "Vir1x", "Database"), ki jo definiramo v zgornjem delu urejevalnika baz. Primer - polje Avtor. Pri tem gre za dve relacijsko povezani bazi, saj na izbrane vrednosti lahko kliknemo in preidemo v bazo npr. avtorjev.
   • Znakovni: navadne spremenljivke "character" dolžine do 40 ** . Primer: Polje Naslov.
   • Editor: polje poljubno urejamo s siceršnjim urejevalnikom. Primer: Polje Vir 1.
   • Številski: polje dovoljuje numerične vrednosti. Primer: Polje Leto
   • Datum: datumska polja so označena rdeče. Pri tem se datum vnosa zabeleži avtomatično in ga ni mogoče spreminjati. Ob vsakem ažuriranju pa se avtomatično osveži tudi datum ažuriranja. Ostala dva datuma sta poljubna.
  • V spodnjem delu nabora spremenljivk pa so polja/spremenljivke, ki smo jih kreirali v koraku 1. Spremenljike lahko aktiviramo ali deaktiviramo, predvsem pa jim določimo tip:
   • radio-button: možen je le en odgovor
   • check-box: možnih je več odgovorov
   • roleta: drop-down meni, isto kot radio-button, le da so urejeni v roleti
   • med vprašanja lahko vrinemo še dodatno vprašanje, "extra question", ki lahko  zaključi vnos, torej filter vprašanje.

3. Aktiviranje baze:

 • Bazo je potrebno v opciji "Baze" eksplicitno aktivirati, nato pa v administrativnem meniju "Urejanje vsebin" določiti, tako kot to velja za vse ostale rubrike, kje so bo pojavila, koliko zapisov bo imela v gridu/spisku na npr. prvi strani ipd. Brez aktiviranja baze v Urejanju vsebine baza ne bo vidna!
 • Če opciji 'Baze', izberemo 'Nov vnos', se nam prikažejo vse spremenljivke in njihove kategorije, ki so definirane v bazi. 

4. Prikazovanje baze

 • V grobem določimo način in mesto prikazovanja baze že z njenim aktiviranjem (točka 3) v urejanju vsebin. Prikazovanje baze pa lahko določimo še bolj podrobno.
 • Vrstni red in polja prikazovanja zapisov v spisku oziroma gridu znotraj posameznih strani v navigacijah natančneje določimo v opciji urejanja baz (Rdeče puščice)
  • Vnos: osnovna aktivnost polja - ali se bo spremenljivka oziroma polje sploh ponudilo kot opcija za vnos ali ne;
  • Pregled: ali se bo polje izpisalo uporabnikom ali pa bo vidno le admistratorjem v opciji editiranja tega polja;
  • Seznam: ali se bo polje izpisalo v gridu (seznamu) na prvi strani oziroma na strani, kjer se bo datoteka prikazovala. Na voljo sta dve polji. V Testni bazi je npr. izbran Datum vnosa in Naslov.
  • Razvrsti: katero polje se upošteva pri sortiranju zapisov v gridu. V Testni bazi je to kar Datum Vnosa. Lahko pa bi bil to tudi naslov, Datum ažuriranja. Izbrati je mogoče seveda le eno spremenljivko.
 • Baze je mogoče prikazovati tudi večkriterijsko, v posebnem pregledovalniku oziroma iskalnem gridu. URL naslov grida se pokaže, če kliknemo na ime baze v urejevalniku baz.
  • Vključitev spremenljivk v prikaz in vrstni red v iskalnim gridu (npr. iskalni grid za Ris.org, ali za Social-informatics.org) določimo s potemnjenimi sivimi polji v urejanju baz (predzadnje tri rdeče puščice):
   • Prikaži: polje je vključeno v prikaz  (izpis, rezultat) iskalnega grida.
   • Admin: polje vidijo le administratorji.
   • Razvrsti: omogoči sortiranje izpisanih zapisov iz baze po tem polju, če se klikne na zgornjo vrstico z imenom tega polja.
  • Vključitev spremenljivke, po kateri se išče (in torej ne kot lastnost zadetkov zgoraj), pa je mogoča le za variabilne spremenljivke v spodnjem delu urejanja datoteke, kjer imajo vse opcijo Grid in Administrator, ki omogočata, da se po tej spremenljivki išče v iskalnem gridu
  • Opcija multigrid na vrhu potemnjenih sivih polj v urejanju baz (na predzadnjimi tremi rdečimi puščicami) pa omogoča večkriterijsko iskanje znotraj ene same spremenljivke. Z ukazom ctrl + klik lahko izberemo več kategorij):
 • Hitri vnos v bazo je omogočen registriranim uporabnikom preko opcije "NewEntry", ki se pojavi nad "Admin" zgorja desno - ikona se pokaže, ko uporabnik klikne na katerikoli vnos te baze.
 • Nastavitev števila izpisov:
  1. Število izpisov iz baze na prvi strani (in na vseh ostalih navigacijah) se določi v urejanju baze kot rubrike, torej v opciji VSEBINA. Ko pa se na katerega od teh zapisov klikne, pa velja omejitev (3) spodaj;
  2. default število izpisov v iskalnem gridu (in ne pri gridu izpisa v navigacijah) se nastavi navrhu urejanja baze, za vse baze (sicer je tam roleta in se lahko izbira tudi druge opcije);
  3. število izpisov (records) baze pri njenem pregledovanju, kar se vzpostavi, ko se klikne na katerega od zapisov, ki se izpištejo v okviru omejitve (1) v navigacijah ali kako drugače, pa se nastavi v vrstici v sredini administrativnega urejanja baze;
  4. Število zapisov v "kupčku", ki se zlista pod opcijo "več" - je nastavljeno na 30.

Podrobna navodila za navadne baze s primeri si lahko ogledate spodaj:

Navodila so razbita na več smiselnih poglavij, ki se nahajajo v zgornjih navigacijah. Če ste popoln začetnik, si najprej preberite "Prve korake pri oblikovanju baz", potem pa nadaljujte z branjem navodil v ostalih poglavjih.

Stran si je ogledalo 8113 obiskovalcev