Obveščanje

Sisplet omogoča avtomatsko obveščanje registriranih uporabnikov. Uporabniki lahko opredelijo želeno področje (administrator ga definira kot filter z ikonico "N" v navigaciji) in pogostost obveščanja. 

Spletno mesto z lastno domeno lahko uporabi avtomatsko obveščanje naročnikov o novicah. Lastna domena pomeni strani ris.org, fdvinfo.net, stat-d.si, pa tudi stat.fdvinfo.net, statistika.fdvifno.net, ne pa tudi sisiplet.org/stat.

V ta namen je v SispletAdmin:

 • V zavihku osebje je treba definirati in preveriti prejemnike/naročnike na novice;
 • preko EditAlert opcije je potrebno oblikovati primerno obliko obvestila, ki vsebuje glavo, nogo, opcija za odjavo ipd.;
 • primerno je definirati tudi m2w (hkrati s tem seveda definiramo tudi uporabnike z emailom alert@domena) kot naslov za arhiv poslanih sporočil.

Obveščanje uporabnikov:

 • Alert dobijo vsi aktivni uporabniki, ki imajo aktiven status (B) in so naročeni na alert (N), torej B in N sta črna.
 • Oseba, ki je določila želena področja:
  • dobi vse alerte, če ni izbrano nobeno področje;
  • dobi samo alerte za označena področja.
 • Če je oseba označila samo pomembne novice, se to upošteva (podobno kot za področja).
 • Alert se odpošlje dnevno (ob 22.00), lahko tudi redkeje, če je oseba tako izbrala.
 • Enako kot uporabniki dobijo obvestilo tudi administratorji, člani in managerji, ki so aktivni in so naročeni na obveščanje. Zanje velja isto kot za vse uporabnike - torej za pošiljanje običajnih novic ni potrebno izbirati odgovarjajočih checkboxov za člane, managerje in administratorje.

Obveščanje administratorjev:

 • V primeru checkboxov za adminstratorje, člane in managerje je obveščanje NEODVISNO od nastavitev alertov (pogostost, pomembnost, področja).
 • Obveščanje je NEODVISNO od naročila na obveščanje (N), upošteva pa neaktivnost uporabnikov (B).
 • Obvestilo se posreduje vsako posebej in TAKOJ.
 • Z enim stavkom: skupina, ki je obkljukana s checkboxom (član, manager, administrator), bo dobila obvestilo takoj, razen če ni neaktivna (B rdeč).
 • Gre torej za posvem drugačen način obveščanja, kot v primeru obveščanja uporabnikov.

Obveščanje skupin uporabnikov:

 • Opcija omogoča definiranje poljubne skupine uporabnikov, ki bo nato prejemala določena obvestila.
 • V pogledu foruma opcija praktično definira Newsgroups.
 • V tem okviru se v obveščanje vključi tudi zapise v bazah, M2W rubrikah in navigacijah (in ne le v navadnih rubrikah).
 • Dodatno komponento obveščanja predstavlja tudi opcija vnosov (v bazo, rubrike) uporabnikov, ki se nato avtomatsko posreduje zainteresiranim uporabnikom.