Nivoji uporabnikov

Sisplet omogoča pet nivojev uporabnikov, glede na to:

 • kako lahko vidijo dodatne vsebine in
 • v kakšnem obsegu jih lahko urejajo.

Nivoji so naslednji:

 1. Obiskovalec spletne strani vidi običajne strani, ki nimajo nobenih omejitev.
 2. Registrirani uporabniki oziroma naročniki so vse registirane ali samo-registrirane osebe določenega spletnega mesta (dodatno - v nastavitvah - se lahko opredeli ali mora na določenem spletnem mestu status uporabnika odobriti tudi administrator). Uporabniki imajo naslednje lastnosti:
  • prejemajo lahko avtomatska obvestila o novostih;
  • izdelajo lahko svoj profil, na osnovi katerega so avtomatsko obveščeni o spremembah;
  • vidijo dodatne vsebine, ki navadnim obiskovalcem niso vidne;
  • uporabljajo lahko opcijo M2W obveščanje članov;
  • v forumu imajo:
   • na voljo editor za oblikovanje vsebine,
   • vključeno imajo avtomatsko označevanje pregledanih vsebin,
   • avtomatsko obveščanje o novostih v izbranih forumih*,
   • opredelijo lahko svoj profil, podatke in avtorja*.
 3. Člani lahko poleg ugodnosti uporabnikov dodatno:
  • kreirajo in urejajo svojo lastno podstran s svojo poddomeno,
  • nalagajo dokumente (upload) na svoji strani in v forumu,
  • imajo svoj lastni podforum oziroma svojo mapo,
  • vidijo dodatne vsebine, dostopne le članom,
  • generirajo lastni levi meni navigacije v okviru svoje spletne strani.
 4. Manager lahko poleg funkcij članov:
  • samostojno ureja celotne dele spletne strani;
  • ima pregled in dostop do članov, za katere je zadolžen;
  • vidi dodatne vsebine, dosegljive le managerjem.
 5. Admistrator:
  • ima dostop do vseh strani spletnega mesta,
  • lahko spreminja vse vsebine in navigacije,
  • določa nastavitve uporabnikom,
  • sledi spremembam,
  • lahko vidi statistiko dostopa.

Za uredniška in administrativna opravila je potrebna pristojnost managerja ali administratorja.

V samem administrativnem programu vidnost strani oziroma navigacij za različne nivoje uporabnikov označimo v siceršnjem navigacijskem meniju s šesto (ki označuje vsebine za uporabnike), sedmo in osmo ikonico z leve, kjer sedma ikona "C" pomeni, da je celotna navigacija - vključno z vsemi podnavigacijami - dostopna le članom (znotraj članov pa v urejanju uporabnikov in administratorjev določimo še managerje), osma ikona "A" pa označuje dostop administratorjem.

Če uporabnika opredelimo kot člana ali managerja, se kot opcija pojavlja na vseh straneh in navigacijah, kjer ga lahko označimo kot pristojnega za urejanje.

Oznake delujejo hierarhično - če označimo višji nivo navigacije, to avtomatično velja tudi za nižji.

Kategorijo uporabnika določimo v opcji urejanja uporabnikov oz. administratorjev.