Navigacija

Pojem navigacije ima v Sispletu osrednje mesto. Z navigacijo v Sispletu namreč razumemo element oziroma alinejo v hierarhiji spletnega mesta.

 • Osnovni vpogled v navigacije: 
 • Za navigacijo je značilno naslednje:
  • ima svoj URL naslov,
  • je lahko vidna vsem obiskovalcem ali pa ne,
  • ugnezdena je v hierarhijo,
  • lahko določa sklope strani,
  • omogoča filtriranje novic (rubrik),
  • omogoča filtriranje zapisov baz,
  • je dinamična ali statična,
  • ima lahko vsebino, ki se uredi v editorju,
  • lahko pa je le redirect, nadnaslov.
 • Sisplet CMS ima šest nivojev navigacij:
  • Prvi nivo (nad-meni) ima po defaultu le eno kategorijo, ki se ne prikazuje vidno. V primeru, da imamo dve kategoriji, se obe prikažeta nad siceršnjim vodoravnim menijem. Prvi nivo (nad-meni) uporabimo le pri zelo kompleksnih straneh.
  • Drugi nivo je osnovni vodoravni nivo.
  • Tretji nivo so osnovni naslovi navpične navigacije (običajno poudarjeni).
  • Četrti nivo je glavna navpična navigacija znotraj naslovov tretjega nivoja v okviru izbranega vodoravnega nivoja.
  • Peti nivo je pod-kategorija četrtega nivoja, ki se lahko odpre statično ali dinamično (v tem primeru lahko celo v posebnem stolpcu, kar nastavimo z deveto oziroma deseto ikonico v urejanju navigacij).
  • Šesti nivo je pod-kategorija petega in se v splošnem NE uporablja; služi zgolj zato, da se ohrani vidnost, kadar peti nivo ugnezdimo v nek drugi peti nivo in s tem preprečimo, da bi postal umeščeni peti nivo neviden.

Stran si je ogledalo 7121 obiskovalcev