Administrativni meni

Osnovna navigacija SispletAdmin omogoča v levem stolpcu naslednje opcije:

 • "Uredi meni" je privzeta opcija administrativnega programa, v kateri se znajdemo ob kliku na SispletAdmin. Opcija omogoča osnovno urejanje navigacije.
 • "Uredi nad-meni" je dodatna opcija za urejanje nadmenijev, to je navigacija 1. Običajno teh nadmenijev ne potrebujemo oz. obstaja en sam nadmeni, ki pa se - dokler je sam - eksplicitno ne prikazuje. V primeru, da je nadmenijev več, so na spletni strani od podmenijev ločeni z vodoravno črto. V SispletAdminu  jih je potrebno - za razliko od ostalih navigacij, ki so že v levem meniju Sisplet Admin -  izbrati s posebnim klikom na "Uredi nad-meni".
 • "Uredi naslov" omogoča oblikovanje enostavnih  naslovov v zgornjem levem kotu. Namesto naslova se lahko uploada tudi grafični logo.
 • "Uredi nogo" in "Uredi nogo novic" omogočata poljuben "footer", ki je viden na vseh straneh oz. na straneh novic.
 • "Edit messages" omogoča določiti vsebino zaemaile avtomatskega obveščanja.
 • Sledijo opcije urejanja, ki omogočajo upravljanje:
  • forumov,
  • uporabnikov in admistratorjev,
  • rubrik (novice, vprašanja, vodič, ipd.),
  • m2w rubrik,
  • baz.
 • "Urejanje vsebine" je osrednjega pomena za strukturo strani, saj na tem mestu aktiviramo in definiramo, katere rubrike in baze se bodo prikazovale. V tej opcji tudi določamo parametre vseh rubrik in baz (širina, prikaz, datum, komentarji....).
 • "Nastavitve" omogočajo določati splošno širino spletnega mesta, tip in barvo črk ter način potrjevanja novih uporabnikov.
 • "MetaKeywords" omogoča določanje opisa in gesel spletnega mesta, kar je nadvse pomembno za pojavljanje v iskalnikih.
 • "Ustvari backup" generira trenutni arhiv celotnega spletnega mesta.

Preostala vsebina in ostale povezave na uvodni strani SispletAdmin pa se v celoti urejajo v okviru sistema navigacije.