Rubrike

Rubrika je zaporedje poljubnih vsebin s fiksnimi kategorijami vnosa (datum, naslov, vsebina...), ki se lahko dodajajo in urejajo.

Vnaprej nastavljene rubrike na strani so:

  • novice,
  • M2W (novice članov),
  • aktualno,
  • vodič,
  • vprašanja.

Nekoliko posebna je M2W rubrika, ki omogoča vsem registriranim uporabnikom, da pošljejo email, ki se nato avtomatično postavi na spletno stran, s priponkami vred. Pojavljanje in naziv te rubrike urejamo - tako kot vse ostale rubrike - v meniju "Urejanje vsebin". Samo rubriko pa urejamo v odgovarjoči opciji, npr. Dodajanje in Urejanje novic članov.

Rubrike se lahko dodatno označijo z določenim filtrom, ki ga definiramo v osnovnem meniju za urejanje navigacij ("N" - četrta ikona z leve). Določene vsebine (npr. novice) se bodo, če jih bomo tako označili pri njihovem vnosu, kjer se prikažejo vsi filtri, ki smo jih označili v navigacijah z "N" - prikazale le v označenih navigacijah in izbranem delu strani.

Sisplet poleg siceršnjih rubrik (novice, vprašanja...) omogoča tudi dodatno definiranje poljubnega števila rubrik. Nove rubrike se določijo ali preimenujejo v administrativni opciji "urejanje vsebin", kjer je mogoče rubrike tudi poljubno razporediti po ekranu in jim določati število vnosov, ki se prikažejo na prvi strani (npr. 5 ali 10).

V administrativnem meniju "Urejanje vsebin" so tudi pomembne opcije glede širine stolpcev rubrik:

  • Priporočamo širino 160px za levo navigacijo;
  • širina drugega stolpca je dinamična - pri čemer je treba upoštevati ekrane s širino 800px;
  • ostali stolpci naj imajo zato širino okoli 200-300, vendar tako, da za drugi stolpec ostane vsaj 200px (če želimo, da bodo uporabniki z ekranom 800px videli celo stran).

Enako kot rubrike je mogoče razporejati tudi  "baze". Razilka med rubriko in bazo je zgolj v tem, da se v bazi lahko definira poljubna dodatna vnosna polja, v rubrikah pa so fiksna.

Novo: Hitro urejanje rubrike