Nivoji uporabe

Nivoji uporabe se nanašajo na uporabo s strani urednikov in administratorjev (in ne na siceršnje obiskovanje oz. uporabo s strani obiskovalcev spletnih mest). Nivoje uporabe ločujemo z dveh vidikov:

 • S programskega vidika oziroma s strani administrativnega vmesnika (SispletAdmin) se vsak obiskovalec/uporabnik uvršča v eno od petih kategorij glede na pristojnosti in dostopnost do strani:
  1. navadni obiskovalec brez registracije,
  2. registriran (pasiven) obiskovalec - uporabnik,
  3. aktiven uporabnik - član,
  4. član z razširjenimi pristojnostmi - manager,
  5. manager/upravljalec celotnega spletnega mesta - administrator.
 • Z vsebinskega vidika zahtevnosti pri urejanju spletnih strani pa ločujemo:
  1. enostavno urejanje določenih vsebin spletnega mesta (vsaj nivo člana),
  2. urednik (vsaj nivo managerja),
  3. administrator spletnega mesta (vsaj nivo administratorja),
  4. meta administrator (administrator večih spletnih mest Sisplet),
  5. sistemski administrator (webmaster).