Download

Ker je Sisplet CMS na voljo pod pogoji GPL Licence, je seveda na voljo komurkoli, dokler se drži pravil licence.

Na tej strani lahko pridobite stabilno različico Sisplet sistema.

V kolikor bi želeli delati z novejšo različico, kakršne so naložene na nekaterih ostalih straneh, kontaktirajte.

Aktualna verzija na strani: 05.04

Zahteve

php 4.0+, mysql 4, za določene funkcije (npr. indeksiranje za search) so potrebni tudi ostali zunanji (brezplačni) programi.

Najbolje se počuti na Unix sistemih, sicer pa brezhibno deluje tudi na Windows (potrebno je le zagotoviti vsa dodatna orodja).

Izvorna koda programa

Izberite eno od naslednjih:

SQL struktura in osnovni podatki

Izberite eno od naslednjih

Navodila

Izvorno kodo namestite tja, da jo bo spletni strežnik "videl" (DocumentRoot).

SQL kodo naložite v MySql server:

 1. mysql -u root -p
 2. create database <ime_baze>
 3. exit;
 4. mysql -u root -p <ime_baze> < Sisplet0504.sql

V datoteki function.php vpišite nastavitve. Pozor, tudi v vrsticah 478 in 480 je potrebno vpisati ime podatkovne baze.

Dodatki za Windows

Namestite sledeče programe... tako, da bodo v PATHu:

Linux / Unix dodatki

Z vašim priljubljenim packet managerjem namestite

 • sed
 • html2text
 • catdoc
 • ppthtml
 • xls2html
 • pdf2html
 • ps2html
 • ps2txt
 • txt2html

Stran si je ogledalo 99824 obiskovalcev