Oblika obvestil

Sisplet CMS ponuja možnost popolne prilagoditve strani brez potrebe po programerjih. Obliko pozdravnega sporočila, obvestila o novicah, sporočila o izgubljenem geslu ipd., je možno spremeniti kadarkoli, brez asistence programerja, česar med ostalimi CMS sistemi ni zaslediti.

Ključna sporočila se spreminja v administraciji, s klikom na povezavo "Edit messages" (funkcija še ni prevedena v slovenski jezik). Vsebina okna, ki se prikaže, je prikazana na celih dveh straneh, na koncu razlage (okno je preveliko za eno stran).

S to opcijo je možno spreminjati sledeča sporočila, ki jih vidijo obiskovalci:

 • Nagovor k registraciji novega uporabnika,
 • Obliko obvestil o novicah,
 • Obliko e-mail obvestila o uspešni prijavi,
 • Obliko e-maila s podatki o spremembi profila,
 • Obliko e-maila z izgubljenim geslom,
 • Obliko e-maila o zavrnjenem m2w sporočilu.

1. Ključne besede:

Email obvestila seveda vsebujejo podatke, ki se od e-maila do e-maila razlikujejo in se jih ne da kar vnesti v editor. Ti podatki so:

 • prejemnikov e-mail,
 • prejemnikovo ime,
 • prejemnikovo uporabniško ime (s čimer se prijavi: ime ali email; odvisno od različice),
 • prejemnikovo geslo,
 • pogostost prejemanja obvestil o novicah,
 • spisek zadnjih novic.
Te podatke se v samem editorju nadomesti s ključnimi besedami, ki jih program kasneje ob obdelavi maila nadomesti s pravimi vrednostmi. Te besede morajo biti edinstvene, sicer bi lahko prišlo do zmešnjave. Zato so nastale sestavljanke, ki se vse začnejo na črki SF(Special Function):
 • SFMAIL za prejemnikov email naslov (deluje v vseh e-mail oblikah),
 • SFNAME za prejemnikovo ime (deluje v vseh email oblikah),
 • SFWITH za prijavo z uporabniškim imenom prejemnika (deluje v vseh e-mail oblikah razen v obvestilu o novicah),
 • SFPASS za prejmnikovo geslo (deluje v vseh e-mail oblikah razen v obvestilu o novicah),
 • SFINT za interval obveščanja prejemnika (deluje le v obvestilu o novicah)
 • SFNEWS za spisek novic (deluje le v obvestilu o novicah),
 • SFPAGENAME za ime strani (=domena, primer: sisplet.org). (deluje povsod),
 • SFCHANGE za link na spremembo profila (deluje v alertu),
 • SFOUT za lpovezavo na opt-out (deluje v alertu),
 • SFEND za zaključiti SFCHANGE ali SFOUT (deluje v alertu).

Primera SFCHANGE, SFOUT:

 • Če se želite odjaviti od strani, kliknite SFOUT tukaj SFEND.
 • Če želite spremeniti svoj profil, kliknite SFCHANGE tu SFEND.

2. Primeri priporočenih sporočil:

Primer vseh priporočenih sporočil najdete tukaj, v grobem pa so razdeljena v tri skupine:

 • USERS: urejanje pozdravnega sporočila ob prijavi na stran (register beginning).
 • ALERT: spreminjanje oblike "alert" emaila, ki naročnike obvešča o zadnjih novicah. Spremeniti se da tudi pošiljatelja (From:), Reply-To in seveda Temo sporočila. V vsebini se uporabljajo ključne besede, ki jih program nato nadomesti s pravimi vrednostmi:
  • SFNAME: se kasneje - ko uporabnik prejme email - spremeni v ime prejemnika maila (SFNAME -> janez);
  • SFMAIL: se kasneje spremeni v email prejemnika maila (SFMAIL -> janez@kranjski.si);
  • SFINT: se kasneje spremeni v interval sprejemanja ("SFINT -> 01.01.2004" ali "SFINT -> obdobje 01.01.2004 - 08.01.2004");
  • SFNEWS: se kasneje spremeni v spisek novic;
 • USER NOTIFICATIONS:  so sporočila, ki jih prejemniki dobijo ob prijavi, spremembi profila, izgubljenem geslu in zavrnitvi m2w. Vsa sporočila prihajajo z istega naslova in imajo enak reply-to, ki se določi na začetku skupine, ima pa vsako svojo temo in vsebino:
  • Hello subject, mail content  Naslov in vsebina sporočila, ki ga dobi nov uporabnik ob prijavi na stran.
  • Changes subject, mail content   Naslov in vsebina sporočila, ki da dobi uporabnik ob spremembi profila.
  • Lost pass subject, mail content  Naslov in vsebina sporočila, ki ga dobi uporabnik ob kliku na "izgubljeno geslo".
  • M2W Not allowed s., mail content  Naslov in vsebina sporočila, ki ga dobi oseba, ki je poslala m2w sporočilo, ki je bilo zavrnjeno, ker oseba ni prijavljena na stran.
  • V tej skupini sporočil imajo vsa sporočila razen M2W mail content sledeče ključne besede:
   • SFNAME: se kasneje spremeni v ime prejemnika maila (SFNAME -> janez);
   • SFMAIL: se kasneje spremeni v email prejemnika maila (SFMAIL -> janez@kranjski.si);
   • SFPASS: se kasneje spremeni v geslo prejemnika maila;
   • SFWITH: se kasneje spremeni v uporabniško ime (tisto, s čimer se uporabnik prijavi).

Prednastavljene tekste sporočil se lahko vedno potegne iz trenutne verzije strani Sisplet.org za slovenske oz. WebSM.org angleške strani.