Meta CMS

Oznako meta CMS oziroma orodja CMS uporabljamo za aplikacije, s katerimi se izdelujejo individualni CMS.

Orodja CMS imajo glavnino funkcionalnosti CMS že narejeno. Vse običajne in dodatne funkcionalnosti CMS so torej že razvite, preverjene, poskrbljeno je za varnost, znane so performance pri obremenitvah, znane so težave in omejitve ipd. 

Poleg tega običajno obstaja tudi določena dokumentacija in na voljo so bodisi uporabniške skupine (odprtokodni CMS) oziroma profesionalna servisna podpora uporabnikom (komercialni CMS).

Spletno mesto oziroma individualni CMS je zato mogoče z meta CMS izdelati razmeroma hitro, pri čemer spletno mesto tudi preverjeno deluje.

V primeru lastnega razvoja individualnega CMS pa morajo razvijalci po drugi strani vzpostaviti lastne rešitve za vse - tudi za najbolj elementarne - komponente (npr. registracijo) in se soočati z vsemi fazami razvoja lastne programske opreme. Slednje zahteva strokoven pristop in je lahko drago in zamudno. Seveda lahko lasten CMS razvijamo sami ali pa preko specializiranega izvajalca.

Določena tveganja pa obstajajo tudi v primeru, ko spletno mesto izdelamo z orodji CMS.