Individualni CMS

Osnovna ideja in osnovna prednost CMSjev je poenostavitev postopkov za izdelavo in vzdrževanje spletnih strani.

CMS omogoča učinkovito generiranje vsebin na svetovnem spletu (WWW), saj uporabniku dramatično poenostavlja standardna opravila  (npr. dodajanje, spreminjanje in urejanje novic, obveščanje uporabnikov...).

Osnovna prednost CMS je torej poenostavljeno vzdrževanje: namesto, da bi vsako spremembo pošiljali tehničnemu osebju, ki bi to spremembo potem na Webu tudi udejanilo, uporabniki spletno stran spreminjajo sami in nato v trenutku vidijo spremembe.

Sodobni CMSji nudijo tudi druge kompleksne in zmogljive rešitve za generiranje in upravljanje spletnih informacij.

Naprednejši CMS, ki so integrirani v informacijski sistem organizacij, lahko uporabljajo tudi podatke in baze siceršnjih informacijskih sistemov organizacije (npr. kadrovske evidence, marketing, komuniciranje, ipd).

Sistemi za upravljanje spletnih vsebin (CMS) - oziroma splošnejša orodja, ki vključujejo njihovo funkcionalnost -  pri generiranju in vzdrževanju  spletnih vsebin seveda nimajo alternative. 

Edini problem pri individualnih CMS so lahko morebitne omejitve pri fleksibilnosti in funkcionalnosti dololočenega CMS, kar pa je seveda vprašanje zgolj znotraj kroga CMS.

Glavna dilema pri vzpostavitvi določenega spletnega mesta je torej izbira ustreznega CMS, kar se na prvem koraku reducira na odločitev o lastnem razvoju individualnega CMS ali uporabi meta orodij za izdelavo CMS, kjer se na drugem koraku odločamo med odprtokodnimi in komercialnimi rešitvami.