Alternative

Osnovne alternative lastnemu razvoju CMS so bili v letu 2003 različni brezplačni in komercialni meta CMS, kar velja še danes. Pri tem so danes tovrstna orodja bistveno cenejša in bistveno bolj zmogljiva. Seveda gre za orodja za generiranje spletnih mest oziroma individualnih CMS-jev. 

Osnovna prednost uporabe meta CMS je dejstvo, da so vse komponente, ki so sestavine vsakega CMS, že narejene in stestirane, ostale komponente pa se zgolj prilagodijo ali pa - po potrebi - razvijejo na novo. 

V primeru razvoja lastnega CMS pa morajo razvijalci vzpostaviti lastne rešitve tudi za najbolj elementarne komponente, kot je npr. registracija, avtomatsko obveščanje, iskalnik ipd., kar je nadvse zahtevno in zamudno. V okviru običajnih in dodatnih komponent meta CMS orodij pa je glavnina teh funkcionalnosti že narejena in preizkušena. 

Po drugi strani pa daje lasten razvoj seveda bistveno več fleksibilnosti.

Stran si je ogledalo 106469 obiskovalcev