Stroški

Projekt je do verzije Sisplet CMS 4.6 (junij 2004), ki vključuje vse osnovne funkcionalnosti (razen vmesnika za oblikovanje),  zahteval:

  • okoli 1 FTE  (en človek leto) programerskega dela in
  • okoli 1 FTE ostalega dela (testiranje, dokumentiranje, načrtovanje, managiranje, preizkušanje alternativnih rešitev, zbiranje in preverjenje ponudb, komuniciranje, informiranje).

Ocenjujemo pa, da je konca leta 2006, ko je projekt v zaokroženi zaključni fazi, z urejeno dokumentacijo, z več kot 100 spletnimi mesti, z vrsto spletnih mest izdelanih v sodelovanju z vrhunskimi oblikovalci in informacijskimi arhitekti, celotni razvoj Sisplet CMS zahteval v treh letih skupno 4 FTE programerskega dela in 2 FTE ostalega dela. Izkušnje v letu 2007 in 2008 pa kažejo, da je za nadaljnji razvoj, vzdrževanje ter podporo potrebno cca 1 FTE letno.

Kako se je projekt financiral? Razvoj Sisplet-a se je delno financiral iz vseh tistih aktivnosti in projektov CMI (Centra za metodologijo in informatiko) - gre za več kot 10 projektov oziroma aktivnosti - kjer je bilo nujno lastno spletno mesto. Vsak tak projekt je s tem v bistvu zmanjšal svoje stroške, ki jih je imel sicer predvidene za izdelavo spletnega mesta. Na drugi strani je s tem dodatno pridobil na fleksibilnosti, predvsem pa na dolgoročni podpori in razvoju. Drugi vir so bila sredstva pridobljena na dveh javnih razpisih, namenjena posameznim komponentam razvoja CMS. Kot je to običajno v odprtokodnih projektih, pa je bilo vloženega tudi veliko lastnega dela.

Po drugi strani pa bi kakšna druga rešitev težko zagotovila permanentno možnost fleksibilnega prilagajanja obstoječih spletnih mest. Pri tem je bilo z orodjem Sisplet CMS izdelanih večje število spletnih strani v okviru CMI in fakultete, tako da je v celoti gledano vložek v razvoj lastnega CMS več kot utemeljen.

Stran si je ogledalo 22937 obiskovalcev