Prednosti in slabosti

Pozitivne izkušnje so naslednje:

  • dosežen je velik nivo fleksibilnosti in prilagodljivosti CMS-ja vsem specifičnim potrebam v okviru projektov FDV-CMI,
  • aplikacija se nadvse uspešno uporablja za številne potrebe.

Med negativnimi vidiki velja izpostaviti, da je bil obseg dela bistveno večji, kot je bilo pričakovano, napredek pa je bil počasnejši od načrtovanega. Predvsem se je podcenjevalo testiranje in profesionalno načrtovanje projekta. 

Poleg tega obstajajo še naslednja permanentna tveganja:

  • lahko se pojavi večja sistemska težava pri stabilnosti, performanci, hitrosti ali varnosti, ki jo bo zaradi same zasnove težko odpraviti,
  • simulacije in testiranja sicer kažejo izjemno robustnost aplikacije, vendar ni povsem jasno, v kakšni meri sistem podpira izrazito povečanje obremenitev, npr. sto ali več hkratnih uporabnikov,
  • zaradi same začetne zasnove Sisplet CMS nekaterih funkcionalnosti ne bo mogoče nikoli vključiti,
  • nejasna je prihodnost, saj se lahko vsak hip pojavijo bistveno boljše in zmogljivejše odprtokodne rešitve ali pa poceni in množična Microsoft  ali Google rešitev, ki bo npr. nudila funkcionalnosti, katerih Sisplet CMS ne bo mogel nikoli zagotoviti (npr. popolno integriranost v MS Office).

Neugodni vidik lastnega razvoja so seveda tudi stroški. Ker Sisplet CMS nima komercialnih prilivov, je njegovo nadaljenje vzdrževanje in razvoj odvisen od vprašanja, ali je prihranek in dodana vrednost pri razvoju lastnih aplikacij dovolj velika (v primerjavi z vedno cenejšim in vedno bolj zmoglijvimi alternativnim orodji), da uporaviči stroške nadaljnjega razvoja in vzdrževanja.

Stran si je ogledalo 17839 obiskovalcev