Komercialni CMS

Pri plačljivih CMS je treba ločiti:

  1. Postavitev individualnega CMS oziroma spletnega mesta pri specializiranem podjetju. Izdelavo obsežnejših in zelo specifičnih spletnih mest se namreč običajno zaupa specializiranim izdelovalcem, ki nato pri izdelavi uporabijo svoj meta CMS in druge standardizirane module oziroma orodja, ki so jih razvili za izdelavo spletnih mest. 
  2. Inštalacijo meta CMS, kjer nato uporabnik samostojno razvija svoje individualne CMS oziroma spletna mesta.

V obeh primerih lahko naletimo na naslednje težave:

  • CMS so v splošnem še v razvoju, zato je usoda spletnega mesta razvitega v določeni komercialni CMS aplikaciji precej negotova (Se bo meta CMS nadalje razvijal, bo omogočal nove funkcionalnosti?)
  • Ujetosti v enega samega ponudnika pomeni tveganje, da v prihodnosti nudi podporo, posebej glede na naslednje vidike: hitrost, odzivnost, inovativnost, kooperativnost, cena.
  • V primeru 1 ima uporabnik zelo omejeno fleksibilnost za spreminjanje strani, zato je potrebno spremembe in razširitve v strukturi strani posebej naročati.
  • Pri aplikacijah, kjer zaradi fleksibilne narave projekta delo na izboljšavah in dodajanju novih (nepredvidenih) komponent presega delo potrebno za osnovno postavitev spletnega mesta, so končni stroški visoki in razmeroma nejasni.

Poleg tega so kvalitetni CMS dragi, kar je bilo pri konkretni aplikaciji WebSM odločilnega pomena. Razpoložljiva sredstva projekta WebSM so namreč zadoščala - po ceniku večine specializiranih podjetij - le za postavitev osnovne verzije individualnega CMS oziroma spletnega mesta. Hkrati s tem pa se seveda ni v ničemer reševal problem splošnejšega orodja, ki bi ga bilo mogoče uporabiti še za postavitev drugih spletnih mest FDV-CMI. 

Zaradi vseh navedenih okoliščin je bila sprejeta odločitev o lastnem CMS.

Naprej >>...