Brezplačni CMS

Izkušnje z brezplačnimi CMS niso bile zadovoljive:

  • Večina brezplačnih CMS ne omogoča ključnih uporabniških vidikov (npr. integracija baz in foruma v CMS).
  • Pri večini brezplačnih CMS je z razvojem bolj kompleksnih komponent postal postopek  - v primerjavi z lastno aplikacijo CMS - preveč zahteven, predrag in je terjal preveč časa.
  • Izkušnja z nekaj CMS (Npr. PhPNuke, Mambo) je bila neugodna, predvsem zaradi specifičnih in razmeroma kompleksnih zahtev konkretnih projektov.