Vsebine na FDV-CMI

S splošnim problemom vzdrževanja spletnih vsebin se soočajo v večini akademskih okolij. 

V okviru Fakultete za družbene vede, posebej Centra za metodologijo in informatiko (FDV-CMI) ter projekta RIS, pa je vprašanje izčrpnih in ažurnih spletnih informacij aktualno že od leta 1996, predvsem pri spletni strani RIS (1996), pri spletni strani Družboslovne informatike  (1998) in tudi na straneh pedagoških predmetov. 

V vseh teh primerih je vzdrževanje in razširjanje funkcionalnosti spletnih mest - vse do leta 2003 - zaradi neustreznih rešitev terjalno veliko vlaganj, rezultati pa so bili skromni. V začetku smo namreč uporabljali kar neposredno HTML kodo, kar je zahtevalo, da so bili uredniki v stalnem in nepotrebnem kontaktu s tehničnim osebjem, kar je terjalo ogromno stroškov, hkrati pa je onemogočalo takojšnje ažuriranje spletnih mest. Kasneje smo uporabljali oziroma preizkusili nekatere odprtokodne rešitve (PhP Nuke, Mambo), kjer se je izkazalo, da za prilagajanje teh orodij in dodatni razvoj komponent, ki jih potrebujemo porabimo neracionalno veliko časa.

Neposredni povod za izdelavo lastnega CMS pa je bil projekt WebSM (2003-2005), kjer je potrebno izdelati razmeroma zahtevno spletno mesto on-line znanstvene skupnosti.

Danes sicer nastajajo  zmogljiva in prijazna orodja nove generacije (Npr. Django, Wordpress), vendar je v tem času Sisplet integriral tako širok nabor funkcionalnosti, da druge rešitve ne prinašajo nobene prednosti.

Stran si je ogledalo 19758 obiskovalcev

tabla

Rubrika nima zapisov

web

Rubrika nima zapisov

ris

Rubrika nima zapisov