Neustreznost rešitev

Osnovni razlog za neobstoj oziroma neažuriranje spletnih vsebin v akademski sferi je neuporaba ustreznih orodij. Pri tem gre seveda predvsem za vprašanje strateških in upravljalskih prioritet organizacije in ne zgolj za tehnični problem izbire in instalacije določenega CMS. 

Večina vsebin na spletu se tako še vedno ažurira na način tiskanih publikacij:

  • Za javno objavo informacije (to je lahko ažuriranje enega samega podatka ali pa objava obsežnega gradiva) je potrebno tehnično osebje, ki je bodisi v posebni enoti (z lastno hierarhijo prioritet) bodisi izven organizacije. V obeh primerih je sodelovanje drago ali pa zamudno in težavno.
  • Z izbranim tehničnim osebjem se je potrebno (večkrat) sestajati, da se posreduje številne zahteve glede vsebine in oblike objavljene informacije.
  • Po objavi je potrebno (večkrat) preveriti, če je informacija postavljena na pravi način; po potrebi se posreduje še popravke.

Informacij pa je vse več in spreminjajo se vse hitreje. Zgornji postopek je zato neustrezen, predvsem je prepočasen, prezapleten in predrag. Ker pa  tak postopek prevladuje, so spletne vsebine pogosto neažurne, ali pa jih na spletu enostavno ni.

V zadnjih letih se sicer CMS sistemi uporabljajo vse bolj pogosto, vendar običajno niso integrirani v forum, mailing liste, arhive, projektno delo in siceršnji informacijski sistem ipd.

Stran si je ogledalo 16778 obiskovalcev

tabla

Rubrika nima zapisov

web

Rubrika nima zapisov

ris

Rubrika nima zapisov