Akademske vsebine

Pedagoško, raziskovalno in projektno delo v akademskem okolju narekuje posebej specifično izrabo svetovnega spleta. Hitrost in fleksibilnost dela - predvsem izredna raznolikost in nepredvidljivost aktivnosti - namreč zahtevata te lastnosti tudi pri odgovarjajočih orodjih za upravljanje s spletnimi vsebinami. 

Raziskava opravljena v Sloveniji kaže, da je v letu 2005 le tretjina izobraževalnih zavodov tercialne stopnje zagotavljala ažurne strani svojih predavateljev in raziskovalcev. Že bežen pregled po svetovnem spletu pokaže, da drugod po svetu ni bistveno bolje. V letu 2007 so se pregledi osnovnih informacij sicer za silo vzpostavili, še vedno pa so sistemi ažuriranja nefleksibilni in neintegrirani v ostalo inforamacijsko podporo.

Poleg neažurnih spletnih predstavitev raziskovalcev/predavateljev in pomankljivih oziroma nepreglednih predstavitev študijskih programov, je mogoče implicitno razbrati predvsem prevladujočo odsotnost sprotnih aktualnih informacij o tekočih aktivnostih in projektih. 

Organizacije namreč pogosto nimajo sistema, ki bi omogočal strukturiranje in posredovanje vseh relevantnih informacij ciljnim skupinam.

Stran si je ogledalo 16998 obiskovalcev

tabla

Rubrika nima zapisov

web

Rubrika nima zapisov

ris

Rubrika nima zapisov