Opredelitve pojmov

Pri uporabi Sisplet CMS se pojavljajo in ponavljajo določeni pojmi, ločevanje katerih je ključno za celovito razumevanje navodil. Ključni pojmi so na tem mestu zgolj predstavljeni v smislu uvodne opredelitve. Njihova administrativna uporaba je obravnavana v SispletAdmin.