Opredelitev

Sistemi za upravljanje s spletnimi vsebinami (CMS) so programske aplikacije (software), ki podpirajo generiranje in urejanje spletnih vsebin.

Uporabnikom omogočajo, da se izognejo programiranju in HTML, hkrati pa nudijo tudi kompleksne rešitve za dodajanje, ažuriranje, strukturiranje, povezovanje, arhiviranje, iskanje in komuniciranje spletnih vsebin. Z uporabo CMS lahko uporabniki npr. novice popravijo in dodajajo kar v urejevalniku podobnem Wordu, ne da bi se ukvarjali z oblikovanjem novice v HTML ali z njenim prenosom na odgovarjajoči strežnik.

Ločiti je potrebno dva nivoja:

 • V najširšem smislu se CMS lahko nanašajo na individualne CMS, to je na vsa spletna mesta v  posameznih podjetjih, organizacij ali pri drugih subjektih, kjer so ažuriranje spletnih vsebin poenostavili z nekimi vmesnikom in se s tem izognili neposrednemu HTML programiranju. Še bolj pomembno pa je, da se s tem izognemo vsakiičnemu nalaganju (upload) novih ali spremenjenih/ažuriranih spletnih strani. Če povzamemo, individualni CMS omogočajo predvsem poenostavljeno urejanje spletne vsebine. V prijaznih CMS-jih tako lahko z urejevalnikom, ki je povsem podoben kot Word, dodajamo in vsebine (npr. novice, rubrike,...), pošiljamo obvestila, izvajamo uredniške posege (odobritev, odstranitev, razporejanje...) itd.
 • Po drugi strani pa se izraz CMS pogosteje nanaša zgolj na splošna orodja CMS - lahko bi rekli tudi na  meta CMS - s katerimi je mogoče izdelati individualne CMS za posamezne uporabnike. V nadaljevanju razumemo CMS predvsem v tem ožjem smislu meta CMS. Meta CMS so  torej namenjeni izdelavi strukture in oblike spletenga mesta.

Individualni CMS lahko razvijejo uporabniki sami, kar je danes še vedno prevladujoča praksa, posebej pri manjših in enostavnejših projektih , serčamo pa jo tudi pri mnogih zelo specifičnih in kompleksnih spletnih mestih. Seveda pa tak individualni CMS omogoča izdelavo nekega drugega spletnega mesta le z veliko dodatnega prilagajanja.

V smislu meta CMSjev so voljo številni komercialni in odprtokodni meta CMS-ji, v katerih je mogoče izdelati spletno mesto oziroma individualni CMS bistveno hitreje kot z lastnim programiranjem, ki mora potekati od začetka.

Pri meta CMS torej v osnovi ločimo dve funkcionalnosti:

 • generiranje strukture, kjer spletno mesto strukturiramo oziroma implementiramo določeno arhitekturo, povezave, funkcionalnosti;
 • generiranje oblike ("skins") je razmeroma neodvisna funkcionalnost, saj določenem spletnem mestu oziroma njegovi strukturi prilagajamo poljubno obliko.

Če so individualni CMS sistemi namenjeni urednikom, novinarjem ipd., in torej ne zahtevajo nobenega tehničnega znanja, ki bi presegalo nivo veščln potrebnih za obvladovanje urejevalnikov (npr. Word), pa pri meta CMS potrebujemo določena tehnična znanja. Slednje posebej velja za generiranje oblike ("skins"), medtem ko se generiranje strukture vse bolj poenostavlja, posebej s tehnologijo Ajax.

V primeru meta CMS - torej orodij, s katerimi generiramo individualne CMS -  gre lahko za različne nivoje aplikacij:

 • za enostavne aplikacije za generiranje in vzdrževanje osebnih sporočil (BLOG),
 • za sisteme za povezavanje spletnih strani (WIKI),
 • za klasična odprtokodna ali komercialna CMS orodja
 • za sisteme za publiciranje spletnih vsebin (WPS)
 • za interna CMS orodja specializiranih podjetij za izdelavo spletnih mest,
 • za portale novic (NEWSPORTALS), 
 • za najbolj kompleksne sisteme za upravljanje z vsebinami velikih organizacij (ECM - Enterprise Content Management).

V določenem smislu lahko k meta CMSjem prištevamo tudi običajna orodja za oblikovanje spletnih strani (npr. Dreamweaver ali FronPage), ki postajajo vse bolj zmogljiva in prevzemajo tudi vse več funkcij meta CMS. Dodati pa velja, da so kljub vsemu navedena orodja v osnovi še vedno namenjena profesionalnim uporabnikom s tehničnim znanjem.  Če govorimo o Macromediji, potem je nadaljnji korak k celovitim meta CMS tudi njihovo orodje Contribute.

Vse pogosteje pa ponudniki skupaj z CMS omogočajo tudi gostovanje (hosting) na strežniku  (Application Service Providers) s CMS storitvijo.