Arhivi & backup

SispletAdmin ima v osnovni levi navigaciji tudi ukaz "Ustvari backup", ki v trenutku zarhivira obstoječe stanje.

Upoštevati velja naslednje:

  • V enem dnevu je mogoča le ena kopija, ponovni backupi se prepišejo čez prejšnjo verzijo (overwrite).
  • Tedensko se izdela celoten arhiv vseh aplikacij Sisplet.
  • Na strežniku se hrani pet zadnjih kopij, arhivi pa so trajno shranjeni za vsak mesec.
  • Arhivske kopije so urejene za običajno pregledovanje; administratorji lahko izbirajo in pregledujejo poljubno arhivsko verzijo.
  • Arhivske kopije se na videz ne ločijo od dejanske inačice, zato je pri njihovi uporabi potrebna previdnost.
  • Na vzporednem strežniku je vzpostavljeno celotno stanje domicilnih spletnih strani; stanje se dnevno ažurira; vendar je vzporedni strežnik dostopen le administratorjem spletnih mest.
  • Zenkrat do arhivskih kopij dostopa le sistemski administrator.