Status aplikacije

Tehnologija: Sisplet CMS uporablja bazo MySQL, programiranje pa je izvedeno v PhP. Vgrajene ima tudi nekatere odprtokodne rešitve (npr. FCK editor). Sisplet CMS deluje tako v okolju Linux kot  Windows.

Pravni vidiki: Sisplet CMS je odprtokodna aplikacija in jo je mogoče prosto inštalirati. Pri tem  se upošteva OSI GNU General Public License (GPL). Z nekoliko poenostavitve to pomeni, da se lahko aplikacijo poljubno uporablja in tudi poljubno razvija in nadgrajuje. Edina razlika je, da se ne sme prodajati ali kako drugače komercialno tržiti niti osnovne aplikacije niti morebitnih nadgradenj Sisplet CMS.

Zgodovina: Glavni mejniki razvoja Sisplet CMS (podrobnosti o razvoju tukaj):

  • April 2003: odločitev o razvoju CMS,
  • Junij 2003: pilotna verzija Sisplet CMS 3.6 omogoča izdelavo enostavnih spletnih mest,
  • Junij 2004: osnovna verzija Sisplet CMS 4.6 omogoča vse bistvene funkcionalnosti; postaviti je mogoče poljubno arhitekturo spletnega mesta,
  • Januar 2005: verzija s "skin" Sisplet CMS 5.1 nudi polno podporo oblikovanju; enostavno je mogoče izdelati poljubno obliko spletnega mesta.
  • September 2005: Vključitev podpore Ajax (Sisplet CMS 5.9),  kar omogoča urejanje navigacij neposredno v "front-endu", mimo vstopa v administrativni način.
  • Oktober 2006: implementiran je modul OneClick (Sisplet CMS 6.10),  ki omogoča prenos datotek z osebnega računalnika na internet (v Sisplet CMS editor) z enim samim klikom.
  • December 2007: v letu 2007 so bili integrirani moduli za projektno delo (časovnice, koledar, finance) in modul za anketiranje, modul za kreirane grafov neposredno iz baze.
  • December 2008: v letu 2008 je bila dodana opcja za podporo video bazam, razsirjene so bile zmogljivosti urejanja rubrik v CMS, lansirano je bilo orodje 1ka za kreiranje spletne ankete, orodje casovnice.si za vodenje ur na projektih, izdelanih je bila vrsta novih skinov in spletnih mest..

Aplikacije: V Sisplet CMS, je bilo s tem orodjem izdelanih preko 100 spletnih mest.  Prevladujejo mesta za podporo projektom in predmetom, izdelanih pa je bilo tudi več kompleksnejših strani s profesionalnim oblikovanjem(npr. WebSM, Safe, OddslotFDVinfo, Spletno-oko, 1ka).

Prihodnost: Osnovni razvoj Sisplet CMS je bil zaključen v letu 2004. V nadaljnjem potekajo izboljšave v skladu s poslanstvom, produkcijo različnih oblik ("skins") ter usklajevanje s tehnološkim napredkom. Podrobnosti>>.

Stran si je ogledalo 110623 obiskovalcev