Urednik

Uredniki imajo najmanj status managerja in skrbijo za vsebinsko vzdrževanje spletnega mesta. 

Za urednike je urejanje spletnih mest Sisplet CMS posebej enostavno, saj ne zahteva uporabe administrativnega programa SispletAdmin, ampak le uporabo poenostavljenih vmesnikov. 

Uredniki so lahko ločeni od administratorjev, ki skrbijo za strukturo in delovanje spletnega mesta ter za upravljanje z naročniki in bazami. Pri manjših spletnih mestih pa je običajno - in tudi sicer je to ugodno - če je delo urednika in administratorja združeno v eni osebi. 

Za urednike velja naslednje:

 • Delo urednika vključuje predvsem:
  • dodajanje novic in informacij,
  • odgovarjanje na vprašanja,
  • moderiranje foruma,
  • odstranjevanje tipkarskih napak,
  • generiranje idej za nove in aktualne vsebine.
 • Uredniku ni treba delati neposredno s SispletAdmin, saj zadostujejo že enostavnejši uporabniški vmesniki (FastEdit, AddNews, EditForum, EditRecord, AddRecord...), ki so v zgornjem desnem kotu oz. se prikažejo na odgovarjajočih mestih.
 • Poleg navodil osnovnega urejanja, velja pri urejanju upoštevati še naslednje:
  • velikost in tip črk naj bo povsod enaka oz. usklajena (priporočeno je 12 pt oz. x-smal, tipa Arial);
  • naslovi so levo poravnani in poudarjeni;
  • v tretji nivo navigacije običajno ne vpisujemo teksta, niti povezave; praviloma služi le za nadnaslove četrtega nivoja;
  • tekst v levi navigaciji naj bo čimkrajši tako, da se vrstica ne lomi, začenjamo pa ga praviloma z velikimi črkami;
 • Urednik skrbi še za naslednje:
  • sprotno informiranje o novostih Sisplet prek Sisplet novic in Foruma (mapa navodila),
  • sporočanje morebitnih napak delovanja spletne strani v Forum (mapa napake),
  • sporočanje vsebinskih pripomb, predvsem v pogledu uporabnosti, za administratorje -Forum (mapa komentarji na spletna mesta),
  • osnovna animacija in promocija spletnega mesta.
 • Administratorji, ki urejajo tudi navigacije in strukturo spletnega mesta, pa upoštevajo še nadaljnja navodila.