Administrator

Administrator spletnega mesta posega v strukturo navigacij, rubrik, baz ipd. 

 • Skrbi za nemoteno delovanje spletnega mesta ter njegovo optimalno oganiziranost in strukturiranost.
 • Natančno je seznanjem z vsebinami:
 • Administrator skrbi predvsem za naslednje:
  • ureja osnovne nastavitve kot npr. podčrtovanje URL povezav, aktiviranje komentarjev, tip in velikost črk, barve ipd.,
  • dodaja in spreminja nivoje uporabnikov in adminstratorjev ter določi naslovnike info elektronskih sporočil,
  • dodaja in spreminja navigacije, rubrike, baze, m2w rubrike, forume,
  • ureja m2w naslove; na voljo morata biti vedno najmanj dva naslova, in sicer web@stran in alert@stran, izloča pa odvečne m2w naslove,
  • poskrbi za primeren zapis v nogi (footer) strani,
  • uredi formo dopisa za obveščanje in skrbi za avtomatsko obveščanje,
  • preverja, če obveščanje deluje pravilno,
  • ureja deskriptorje, ki zagotovijo optimalno pozicijo med iskalniki (najdi.si, google, matkurja)
  • ureja podstran Interno; zagotoviti mora dostop do statistik obiskanosti spletnega mesta, povezavo za takojšen prenos m2w sporočil in povezavo za RSS,
  • sodeluje pri promociji spletnega mesta.
 • Osnova za delo je administrativni program SispletAdmin. Administrator mora zato dobro poznati vsa navodila o uporabi in delovanju.  Pri tem ima sispletAdmin dve osnovni komponenti:
  • v levi koloni so funkcije administrativnega menija, kjer urejamo rubrike, nastavitve...,
  • v sredini je navigacija spletnega mesta, ki jo urejamo.
 • Priporočamo, da se nikoli ne briše navigacij, ampak se jih zgolj naredi nevidne. Šele čez čas, ko smo v nepotrebnost določenih navigacij povsem prepričani, takšne navigacije zares izbrišemo. Pa tudi takrat je primerno predhodno narediti arhivsko backup verzijo.
 • Pri generiranju novih spletnih mest je primerno upoštevati posebna priporočila.
 • Spremljati je primerno tekoča navodila v Forumu.