Posebnosti in odlike

Sisplet CMS podpira angleščino in slovenščino in je s tem verjetno edini odprotokodni CMS v slovenskem jeziku, če ne štejemo slovenjenja nekaterih odprtokodnih CMSjev, ki so nastali v angleškem jeziku.

Poleg običajnih  in dodatnih komponent pa ima še naslednje,  za uporabnike dragocene funkcionalnosti, ki jih med odprtokodnimi CMS redko srečamo:

 1. M2W (mail-to-web) opcija omogoča registriranim članom, da pošljejo aktualno informacijo po emailu, ki se nato v izbrani rubriki avtomatično pokaže na spletni strani kot novica, vključno s priponkami. S tem se bistveno poenostavi dodajanje vsebin.
 2. Integriran je lasten, napreden forum,  ki vsebuje celotne funkcionalnosti vseh standardnih forumov, npr. PhpBB (profil, avatar, osebno sporočilo...) in omogoča  tudi njihovo simulacijo. Poleg tega pa ima še naslednje odlike:
  • ima inovativni trokolonski prikaz, poleg običajnega dvokolonskega in možnosti enokolonskega;
  • forum omogoča simuliranje zaprtih uporabniških podskupin;
  • na forum je mogoče prestaviti npr. celotno komunikacijo predavatelja s študenti. Pri tem se lahko izbere tudi opcijo, da je določeno sporočilo ali mapa vidna/nevidna za ostale uporabnike. Vse to omogoča, da je predavatelj lahko o vsakem novem sporočilu obveščen po emailu in torej zgolj občasno pregleda nova sporočila, ne da bi te emaile prejemal v svoj mailer in se ukvarjal z njihovim arhiviranjem in sledenjem;
  • forum je v celoti integriran v siceršnji sistem registracij, filtrov, navigacij in v opcijo avtomatskega obveščanja;
  • forum omogoča dinamično generiranje nadaljnjih podnivojev hierarhično vgnezdenih map;
  • komentarji na katerokoli novico ali vsebino lahko avtomatično generirajo nove teme v forumu.
 3. Sisplet omogoča pet nivojev uporabnikov, glede na to, kako vidijo dodatne vsebine in v kakšnem obsegu jih lahko urejajo sami. S tem so opredeljeni tudi nivoji uporabe, ki določajo načine aktivnega dodajanja vsebin. Uporabnike in uporabniške skupine, ki generirajo lastne vsebine, je mogoče določiti za celo spletno mesto, za podsklope, pa tudi za vsako stran posebej.
 4. Sisplet omogoča enostavno kreiranje lastnih baz (npr. bibliografije, baza uporabnikov, ipd.), kjer se dinamično določajo vnosna polja poljubnega tipa. Baze so lahko relacijsko povezane in to tako med hierarhičnimi elementi (npr. avtor-publikacija) kot tudi med istovrstnimi (npr. izbirni-obvezni predmet). Tudi baze so integrirane v navigacije, filtre kot tudi v avtomatsko obveščanje in komentarje v forumu. Fleksibilna koncipiranost baz pa nadalje omogoča:
  • vzpostavitev kompletnega sistema registracije in oddaje spremljajočih gradiv (npr. prijava na konferenco, oddaja in ocena abstratkov oziroma prispevkov, komuniciranje s prijavljenimi...);
  • generiranje in vzdrževanje podatkovne  baze s strani registriranih uporabnikov (npr. vnos in popravek določenega zapisa);
  • data management emailov, kreiranje podskupin ciljnih uporabnikov in njihovo segregirano obveščanje;
  • kompletna podpora on-line reviji, ki vključuje sistem za ocenjevanja/evaluacije zapisov v bazah, kjer evaluatorji ocenijo zbrane zapise v bazi.
 5. Arhitektura in oblikovanje: Sisplet omogoča poljubno strukturo in obliko spletnega mesta:
  • izdelati je mogoče poljubno informacijsko arhitekturo spletnega mesta, kar poteka predvsem preko definiranja in razporejanja navigacij ter rubrik. Zahtevnejše funkcionalnosti, ki zadevajo odnose med elementi, pa se urejajo z uporabo baz.
  • pri samem oblikovanju spletnega mesta so na voljo štirje mehanizmi:
   • izbira ene izmed že obstoječih oblik ("skinov" );
   • prilagajanje obstoječe oblike s spreminjanjem nastavitev barv, črk in vrste pisav in s tem generiranje ter shranjevanje podinačic osnovnih oblik;
   • uporaba posebnega vmesnika, ki omogoča oblikovanje in izbiranje med polizdelanimi elementi oziroma njihovimi sklopi, tako kot je v nekaterih naprednih in popularnih odprtokodnih CMS (npr. Oddslot MamboServer);
   • v primeru posebej zahtevnih spletnih mest pa se uporabi splošen vmesnik, ki omogoča oblikovanje poljubnih elementov in  vzpostavitev poljubne vizualne oblike.
 6. Sisplet CMS intenzivno uporablja Ajax, kar omogoča, da se znaten del urejanja spletnega mesta (npr. dodajanje nove navigacije, sprememba imena nove navigacije, sprememba števila zapisov določene rubrike, položaj določene rubrike...), izvede brez vstopa v administrativni način, torej neposredno v fron-endu (s prehodom na urejevalni način).
 7. Sisplet CMS je razvil opcijo OneClick, ki omogoča, da se prenašajo datoteke s PCja v Sisplet editor z enim samim klikom.
 8. Sisplet CMS omogoča izvoz baz v obliki grafov (trendi, zvezda, krogi, stolpci...), s čimer je mogoče avtomatsko generiranje grafičnih prikazov.
 9. Sisplet CMS ima razvit lasten modul za napredno spletno anketiranje OneClickSurvey.
 10. Sisplet CMS podpira naslednje vidike projektnega dela:
  • integrirani forum omogoča arhiviranje, obveščanje, skupinsko delo, nivoje zaščite;
  • časovnice: vodenje evidence planiranega, opravljenega in plačanega dela po projektih in podprojektih. Na voljo so trije nivoji (uporabniki, managerji, administgratorji) in dva nivoja projektov. V celoti je urejena tudi podpora za dopuste, bolniške, službene poti  ipd. za zaposlene. Posebne prilagoditve beleženja ur so tudi za študente;
  • koledar ima podobne funkcionalnosti kot v Outlooki ali na Google Calendar, so pa ntegrirane tudi v časovnice inprojektno delo (npr. adminisrator z enim klikom potrdi dopust - ki ga je vnesel zaposleni - iz koledarja v časovnice in s tem tudi obračun);
  • kompleksen sistem za finančno vodenje projektov:: urejen je uvoz analitičnih kartic in izdelan podroben analitični pregled finančnih tokov in stanja po planirani, normirani in dejanski porabi. 

Stran si je ogledalo 95421 obiskovalcev