SispletAdmin

Spletna mesta narejena v Sisplet CMS se izdelujejo v administrativnem programu SispletAdmin. Vanj posegajo le administratorji in sistemski administratorji.

Pri tem administrator spletnega mesta generira in ureja strukturo spletnega mesta, sistemski administrator pa izvede tudi posege v sam program in na spletni strežnik.

Osnovne komponente administrativnega programa so prikazane v srednji koloni, kjer so podrobno opisane vse funkcionalnosti v uporabniškem vmesniku.